Tanáraink

Kertai Tiborné

tagintézmény – vezető

tanító

könyvtár spec.koll.

közoktatásvezető szakvizsga

Földházi Rita

5. osztály osztályfőnöke

osztályfőnöki munkaközösség – vezető

tanító

magyar szak

Cs. Kovácsné Horváth Katalin

2. és 4. osztály osztályfőnöke

tanító

ének – zene műveltségi terület

Novográdecz Mária

tanító

biológia szak

technika spec.koll.

Sikesdi Beáta

tanító

magyar műveltségi terület

Győriné Pál Ildikó

tanító

angol műveltségi terület

Tanai Jácint

6. osztály osztályfőnöke

DÖK felnőtt vezetője

tanító

testnevelés és sport műveltségi terület

testnevelés szak

gyógytestnevelés szak

szaktanácsadó

Tanainé Horváth Judit

tanító

magyar nyelv és irodalom műveltségi terület

tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár

Krajnyik Ödönné

1 – 3. osztály osztályfőnöke

alsós munkaközösség – vezető

tanító

könyvtár spec.koll.

fejlesztési (differenciáló) szakvizsga

Áttanítók

Rammer János

informatika

Vargovics Judit

matematika

Horváth Zsolt

történelem, hon – és népismeret