Tanáraink

Földházi Rita

megbízott tagintézmény vezető

tanító

magyar nyelv és irodalom szakos tanár

Cs. Kovácsné Horváth Katalin

1 – 3. osztály osztályfőnöke

tanító

ének – zene műveltségi terület

gyógypedagógus-TAP

Novográdecz Mária

tanító

biológia szakos tanár

technika spec.koll.

Győriné Pál Ildikó

5. osztály osztályfőnöke

osztályfőnöki munkaközösség – vezető

tanító

angol műveltségi terület

Tanai Jácint

6. osztály osztályfőnöke

DÖK felnőtt vezetője

tanító

testnevelés és sport műveltségi terület

testnevelés szakos tanár

gyógytestnevelés szak

szaktanácsadó

Mezeiné Vass Ágota

2 – 4. osztály osztályfőnöke

tanító

matematika, magyarr nyelv-és irodalom műveltségi terület

Krajnyik Ödönné

alsós munkaközösség – vezető

tanító

könyvtár spec.koll.

fejlesztési (differenciáló) szakvizsga

Áttanítók

Rammer János

informatika

Horváth Zsolt

történelem, hon – és népismeret