Tanáraink

Kertai Tiborné

tagintézmény – vezető

tanító

könyvtár spec.koll.

közoktatásvezető szakvizsga

Barbérné Földházi Rita

osztályfőnöki munkaközösség – vezető

tanító

magyar szak

Tanainé Horváth Judit

2. és 4. osztály osztályfőnöke

tanító

magyar nyelv és irodalom műveltségi terület

tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár

Kuczkó Anita

6. osztály osztályfőnöke

SZB titkár

tanító

matematika szak

Győriné Pál Ildikó

tanító

angol műveltségi terület

Novográdecz Mária

tanító

biológia szak

Tanai Jácint

5. osztály osztályfőnöke

DÖK felnőtt vezetője

tanító

testnevelés és sport műveltségi terület

testnevelés szak

gyógytestnevelés szak

szaktanácsadó

Krajnyik Ödönné

alsós munkaközösség – vezető

tanító

könyvtár spec.koll.

fejlesztési (differenciáló) szakvizsga

Cs. Kovácsné Horváth katalin

1. és 3. osztály osztályfőnöke

tanító

ének – zene műveltségi terület

Áttanítók

Rammer János

informatika

Kollár Ildikó

rajz és vizuális kultúra

Horváth Zsolt

történelem, hon – és népismeret