Tanáraink

Földházi Rita

megbízott tagintézmény vezető

6. osztály osztályfőnöke

tanító

magyar nyelv és irodalom szakos tanár

Cs. Kovácsné Horváth Katalin

tanító

ének – zene műveltségi terület

Novográdecz Mária

tanító

biológia szakos tanár

technika spec.koll.

Győriné Pál Ildikó

osztályfőnöki munkaközösség – vezető

tanító

angol műveltségi terület

Tanai Jácint

5. osztály osztályfőnöke

DÖK felnőtt vezetője

tanító

testnevelés és sport műveltségi terület

testnevelés szakos tanár

gyógytestnevelés szak

szaktanácsadó

Tanainé Horváth Judit

1 – 3. osztály osztályfőnöke

tanító

magyar nyelv és irodalom műveltségi terület

tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár

Krajnyik Ödönné

2 – 4. osztály osztályfőnöke

alsós munkaközösség – vezető

tanító

könyvtár spec.koll.

fejlesztési (differenciáló) szakvizsga

Maronics Gáborné

hittanár/nevelőtanár

Áttanítók

Rammer János

informatika

Vargovics Judit

matematika

Horváth Zsolt

történelem, hon – és népismeret

Mezeiné Vass Ágota

matematika

Kertai Tiborné

tanító