Tanáraink

Földházi Rita

tagintézmény vezető

tanító

magyar nyelv és irodalom szakos tanár

Cs. Kovácsné Horváth Katalin

2 – 4. osztály osztályfőnöke

tanító

ének – zene műveltségi terület

gyógypedagógus-TAP

Novográdecz Mária

tanító

biológia szakos tanár

technika spec.koll.

Győriné Pál Ildikó

6. osztály osztályfőnöke

osztályfőnöki munkaközösség – vezető

tanító

angol műveltségi terület

Tanai Jácint

5. osztály osztályfőnöke

DÖK felnőtt vezetője

tanító

testnevelés és sport műveltségi terület

testnevelés szakos tanár

gyógytestnevelés szak

szaktanácsadó

Mezeiné Vass Ágota

tanító

matematika, magyar nyelv-és irodalom műveltségi terület

Sikesdi Beáta

Jeleskedj szakkör

Krajnyik Ödönné

2 – 4. osztály osztályfőnöke

alsós munkaközösség – vezető

tanító

könyvtár spec.koll.

fejlesztési (differenciáló) szakvizsga

Áttanítók

Knappné Ilk Éva

informatika

Horváth Zsolt

történelem, hon – és népismeret