Szakkörök

Angol szakkör:

Vezető: Győriné Pál Ildikó

Az 1. 2. 3. osztályosok számára szerveződött, melynek feladata az angol nyelv tanulásának előkészítése, megszerettetése játékos, könnyed, elsősorban szóbeli feladatokkal.


Matematika szakkör:

Vezető: Krajnyik Ödönné

Feladata a problémamegoldó, logikus gondolkodás szórakoztatva fejlesztése, sok játékos feladat megoldásával.


Tanulás tanítása:

Vezeti: Novográdecz Mária

Szintén az 5. évfolyamosok számára indított szakkör feladata a különböző tanulási technikák megismertetése, az egyes tantárgyak, tananyagtartalmak sajátos tanulási módjainak megismertetése, gyakoroltatása, a tanulás iránti motiváció felkeltése ill. fenntartása sikerélmények biztosításával.


Tánc szakkör:

Vezeti: Cs. Kovácsné Horváth Katalin

Az érdeklődő tanulók néhány társastánc alaplépéseivel ismerkedhetnek meg, valamint az ismétlés évében egy-egy táncból koreográfiát tanulhatnak meg, melyet az iskolanapon mutatnak be.


Színjátszó szakkör:

Vezeti: Földházi Rita

Feladata a drámapedagógia módszer alkalmazása, kommunikációs, személyiségfejlesztő gyakorlatok végzése, színdarabok bemutatása.Bemutatkozás az iskolanapon.


Énekkar:

Vezeti: Cs. Kovácsné Horváth Katalin

Feladata az éneklés megszerettetése , a tehetséges tanulók fejlesztése. Felkészülés iskolai és iskolán kívüli szereplésekre.


Furulya szakkör:

Vezeti: Cs. Kovácsné Horváth Katalin

Feladata a hangszeres játék megtanítása. Felkészülés iskolai és iskolán kívüli szereplésekre.


Sportkör:

Vezeti: Tanai Jácint

A sportkör a tehetséggondozást, a versenyekre történő felkészítést szolgálja. 2003 óta Diáksport Egyesületként működik 5 szakosztállyal.