Hitoktatás

A település lakói két felekezethez tartoznak.

Ennek megfelelően iskolánkban a katolikus és a református vallású tanulók számára azonos feltételekkel biztosítjuk a hitoktatáshoz szükséges helyszínt és csatlakozó órákban a hittanórák megtartását.

A 2019/2020. tanévben hit- és erkölcstan oktatást vállaló egyházi jogi személy megnevezése.

A feladatellátási hely szerint illetékes egyházi képviselő neve és címe:

Magyar Katolikus Egyház

Csendes Sándor plébános

???

Magyarországi Református Egyház.

Sántha Péter

???