Hitoktatás

A település lakói két felekezethez tartoznak.

Ennek megfelelően iskolánkban a katolikus és a református vallású tanulók számára azonos feltételekkel biztosítjuk a hitoktatáshoz szükséges helyszínt és csatlakozó órákban a hittanórák megtartását.

A 2016/2017. tanévben hit- és erkölcstan oktatást vállaló egyházi jogi személy megnevezése.

A feladatellátási hely szerint illetékes egyházi képviselő neve és címe:

Magyar Katolikus Egyház

Marics József plébános

7516 Berzence, Kavulák J. u. 7.

Magyarországi Református Egyház.

Szépné Czippán Noémi

7515 Somogyudvarhely, Kossuth u. 64.