Együttműködő partnereink és az együttműködések tartalma:

Szülők közössége

 • Tisztségviselők:
  •  Vezető: Némethné Szabó Éva
 • Szülői értekezletek:
  • év elején
  • félévkor
 • Nyílt napok: havi egy-egy alkalommal
 • Fogadóórák: minden hónap első hétfőjén
 • Közös farsang szervezés
 • HHH-s tanulók háromhavonkénti szöveges értékelése
 • Szülők bálja

Iskolaorvos, védőnő, fogorvos

 • Szűrővizsgálatok tervszerű elvégzése
 • Védőnő csecsemőgondozási szakkört tart tanulóink számára, osztályfőnöki órákon segíti az egészségügyi felvilágosító munkát, rendszeresen kontrollálja a testsúlyproblémás tanulók állapotát, bekapcsolódik és segíti az iskola egészséges életmódra nevelő munkáját.

Óvodák

 • Közös munkaközösségi foglalkozások
 • IPR :óvoda-iskola átmenet munkacsoport műkötetése
 • Leendő elsősök több alkalombeli látogatása az iskolában, különböző programok keretében

Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, Csurgó

 • Folyamatos, heti rendszerességű információcsere a veszélyeztetett tanulókról, valamint a megelőzés érdekében

Nagyatádi Rendőrkapitányság

 •   DADA program
 •   Sulirendőr szolgálat

 Csurgói Városi Iskolák és Óvodák intézményei

 • Együttműködésben megoldandó feladatok , egymás rendezvényeinek látogatása

 Nevelési Tanácsadó Szakértői Bizottság

 • Tanulóink szűrővizsgálata

Somogyudvarhelyi Kuckó Alapítvány

 • Részvétel egymás rendezvényein , fellépési lehetőség biztosítása