Köszöntjük a somogyudvarhelyi Arany János Általános Iskola hivatalos weboldalán!

Itt minden információt megtalál iskolánkról, tartalmainkat folyamatosan frissítjük.

Ezzel együtt fényképes beszámolóink is megtekinthetőek az általunk szervezett programokról.

Hírek

403, 2021

Etika/Hit- és erkölcstan tájékoztató

március 4th, 2021|

Tisztelt Szülők !

20/2012. (VII. 31.) EMMI rendelet értelmében tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2021/2022-es tanévben a Csurgói Eötvös József Általános Iskola Arany János Általános Iskolájában  a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló bevett egyházak :

Magyarországi Református Egyház

 képviselő:  Kocsis Ábel lelkész ( 7515 Somogyudvarhely, Kossuth u. 64.)

Magyar Katolikus Egyház

képviselő : Csendes Sándor  plébános   (7516 Berzence, Kavulák u. 8. )

 hitoktató : Maronics Gáborné ( Szilvi néni )

182.§ (5) Beiratkozáskor, átiratkozáskor a bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye (3) bekezdés szerint nyilvánosságra hozott adatait az iskola írásban is a szülők rendelkezésére bocsátja, ez alapján a szülő a hit- és erkölcstan oktatással összefüggő adatkezeléshez történő önkéntes írásbeli hozzájárulással egyidejűleg írásban nyilatkozhat az iskolának arról, hogy * 

a) *  valamely, a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye által szervezett hit- és erkölcstan oktatást, vagy

b) *  az etika oktatást

igényli a gyermeke számára.

182.§ (7)Ha a szülő a következő tanévre vonatkozóan az etika vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-áig írásban közli az igazgatóval és az érintett bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye képviselőjével

Somogyudvarhely, 2021. március 4.                                          Földházi Rita

                                                                                                    tagint.-vez.

403, 2021

Református hittan tájékoztató

március 4th, 2021|

Kedves Szülők!

„Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa.”

(Mk10,14)

Református hittan órán megismerkedünk a Biblia történeteivel. A Bibliának 2 része van, az egyik az Ószövetség, a másik pedig az Újszövetség. 

Az előbbi Istenről és az Ő kiválasztott népéről (Izráelről) tanít, mely átvezet bennünket az Újszövetségbe, ami már Jézus Krisztus által a mi Megváltásunkról, azaz a bűntől való megszabadulásról és az örökéletről szól.

A hittan órákon a gyermekek bibliai történeteket és Jézus példabeszédeit ismerhetik meg. 

Célunk, hogy a hit útján vezessük őket, mely az egész életükre kihat. 

Gyermeküket arra neveljük, hogy fontos és természetes legyen nekik a hit, majd egykor a templomba járás (pl.vasárnapi gyerek istentisztelet, karácsonyi műsoron való részvétel stb.), illetve, hogy ők maguk tegyenek bizonyságot Jézus Krisztusba vetett hitükről, majd a konfirmáció alkalmával (7.osztálytól lehet a felkészítőre majd jelentkezni). 

Szeretettel várjuk gyermekeiket!                                                                                                              Kocsis Ábel református lelkész

403, 2021

Katolikus hittan tájékoztató

március 4th, 2021|

                                                                     Kedves szülők!

  Szeretnék a katolikus hittan tantárggyal kapcsolatban egy rövid tájékoztatást adni.

Az első és második osztályban a gyerekek hitoktatása, játékos formában történik. Ehhez egy olyan munkatankönyvet használunk, amely sok színezős, játékos feladatot kínál. Leginkább bibliai személyekkel és keresztény ünnepekkel ismerkednek meg a kis nebulók. Ekkor tanulják meg a Miatyánk imádságot is.

A 3. osztálytól kezdve már fontosabb fogalmakkal és néhány főbb eseménnyel is megismerkednek a diákok. Megtanulnak több imát és megismerkednek a szentgyónás gyakorlati lépéseivel is.

A 4. osztályban leginkább a bibliai személyek és a szentek élete kerül előtérbe.

Az 5. és 6. osztály tananyaga a Szentírással foglalkozik. A diákok megtanulják a Biblia keletkezését, annak körülményeit és a Szentírás felosztását. Részletesebben is bepillantunk az Ó-és Újszövetség történeteibe, emellett fontos történelmi személyekkel, helyekkel és eseményekkel is bővül tudásuk.

 Az órán megtanultak jól hasznosíthatók más tárgyak körében is, pl: történelem, irodalom, földrajz. Gyermekük személyisége fejlődését pedig előnyösen befolyásolhatja az a valaki, akinek életével és tanításával itt ismerkedünk meg közelebbről: Jézus Krisztus.

                                               Tisztelettel: Maronics Gáborné

                                                hitoktató, hittanár-nevelőtanár

„engedjétek hozzám a gyermekeket, mert övék a mennyek országa”.(Mk. 10.14.)

2012, 2020

Karácsonyi kézműves foglalkozás

december 20th, 2020|

712, 2020

Nálunk járt a Mikulás

december 7th, 2020|

Pályázatok

1810, 2018

Boldog iskola 2018/2019

október 18th, 2018|

Örömmel tudatjuk, hogy iskolánk a Jobb Veled a Világ Alapítvány által meghirdetett pályázatban ismét  elnyerte a BOLDOG ISKOLA címet. Hamarosan

1510, 2017

Boldog iskola 2017/2018

október 15th, 2017|

  Örömmel tudatjuk, hogy iskolánk a Jobb Veled a Világ Alapítvány által meghirdetett pályázatban ismét  elnyerte a BOLDOG ISKOLA címet.

1412, 2016

Boldog iskola

december 14th, 2016|

Örömmel tudatjuk, hogy iskolánk a Jobb Veled a Világ Alapítvány által meghirdetett pályázatban elnyerte a BOLDOG ISKOLA címet. Hamarosan elkezdődhetnek

1412, 2015

Mocorgó tehetség

december 14th, 2015|

Örömmel tájékoztatjuk tanulóinkat, a szülőket és érdeklődőket, hogy iskolánk, a Csurgói Eötvös József Általános Iskola Arany János Általános Iskolája sikeresen